Сметката за ток

Сметката за ток
Ако Вашият сайт е от значение за Вас той задължително трябва да бъде 24 часа/ 7 дни в седмицата on-line. Желателно е да се избегне почасов или предимно ‘дневен’ достъп, като това с още по-голяма сила важи за сайтовете с чуждестранна аудитория, поради часовата разлика и факта, че когато в България е нощ в Ню Йорк работният ден е в разгара си.
 
 

За един час един компютър от среден клас консумира между 100-150 W електроенергия, в зависимост от конфигурацията. При сървърите консумираната енергия е няколко пъти повече.

 

На практика това означава, че за едно денонощие работа, консумираната от компютъра електроенергия е около 3 KW. За един месец киловатите стават 90 ! При средна настояща цена (юли 2006 г. б.р.) на KW в България от около 0,13 лв. (0.174 лв. дневна тарифа, 0.093 лв. нощна тарифа) простата сметка показва, че за да работи 24 часа в денонощието домашният компютър, то разходът за електроенергия ще бъде около 12.00 лв. Ако се впуснем в по-задълбочени изчисления, вземайки предвид факта, че нощната тарифа е само за 7-8 часа в денонощието (в зависимост от сезона), сумата неизбежно набъбва до 15.00 лв. на месец.

В допълнение трябва да добавим и факта, че цените на електроенергията постоянно се увеличават и тенденцията е в съвсем скоро време месечните разходи за електроенергията, осигуряваща 24 часовата работа на един компютър, да надхвърлят 20.00 лева.